NASCHOLING VOGELWERING & VALKENIEREN

Huidige status
Niet ingeschreven
Deelnamekost
€ 275
Nu starten?

Ben je bekend met vogelwering maar beschik je (nog) niet over de juiste kennis en technieken om ermee aan de slag te gaan? Kom dan naar onze nascholing “Vogelwering & Valkenieren”!

Hoewel de meeste mensen vogels aantrekkelijk en aangenaam vinden, kunnen ze ernstige problemen geven als de populatie niet beheerst wordt. Vogeluitwerpselen in het bijzonder zijn erg onaangenaam omdat ze besmet zijn met ziekteverwekkende organismen en slipgevaar kunnen veroorzaken. Bovendien is de mest een lelijk zicht en kan deze leiden tot ernstige structurele schade aan gebouwen. Nestmateriaal en veren bevatten vaak veel insecten wat kan leiden tot secundaire besmetting van gebouwen en eigendommen. Het gekoer en de schreeuwkreten van vogels, zoals die van de meeuw, leiden tot grote onrust, zowel in stedelijke gebieden als badplaatsen. Bovendien kunnen vogels zoals mussen, spreeuwen en duiven economische verliezen veroorzaken bij voedselverwerkende bedrijven door het vervuilen en het eten van het geproduceerde en opgeslagen voedsel.

Bij deze nascholingsdag wordt aan de hand van een actief lesprogramma dieper ingegaan op de risico’s die gepaard kunnen gaan met overlast door diverse vogelsoorten (verwilderde huisduiven, huismussen, meeuwen, kraaiachtigen,…) en de noodzaak om deze te beheersen. Uiteraard wordt de ecologie en het gedrag van deze soorten besproken, komt relevante wetskennis en arbeidsveiligheid aan bod en tonen we je diverse vogelweringsmethodes en -producten die toegepast kunnen worden om overlast door vogels op een professionele manier te beheersen.

Tijdens het praktijkgedeelte “valkenieren” ervaar je bovendien zelf hoe je met behulp van speciaal opgeleide roofvogels overlast gevende vogels op een volledig ecologische manier afschrikt.

De nascholing wordt afgesloten met een theoretisch examen dat afgenomen wordt door het RPMV en waarbij 2 dagdelen (25 punten) behaald kunnen worden voor het up-to-date houden van het Nederlands vakbekwaamheidsdiploma.

Voor Belgische deelnemers zonder Nederlands vakbekwaamheidsdiploma bieden wij de mogelijkheid om een toets af te leggen en een certificaat van deelname te ontvangen.

DAGPROGRAMMA:

*incl. koffiepauze

INBEGREPEN:

NIET INBEGREPEN:

DEELNAMEKOST

275
00
ex. BTW
  • Deelnamekost per persoon
DATA & LOCATIES
Geen evenementen gevonden!