NASCHOLING ALGEMENE VEILIGHEID VOOR BESTRIJDINGSTECHNICI

Huidige status
Niet ingeschreven
Deelnamekost
€ 300
Nu starten?

Het aantal ongevallen op het werk is aanzienlijk. Uit cijfers van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat er jaarlijks ruim tweeduizend ongevalsonderzoeken plaatsvinden!

Sinds 1 januari 2023 is het voor werkgevers in bepaalde gevallen mogelijk om na een meldingsplichtig arbeidsongeval zelf onderzoek te doen naar de oorzaak ervan. Wanneer een dergelijk onderzoek ingesteld mag worden, moet er o.a. een werkgeversrapportage en een verbeterplan opgesteld worden, dat door de Arbeidsinspectie beoordeeld wordt. De Arbeidsinspectie blijft dus ook met deze nieuwe werkwijze betrokken, maar er is voor werkgevers meer ruimte om zelf aan de slag te gaan met de verbetering van veiligheidsmaatregelen op het eigen bedrijf. Door zelf lessen te trekken en herhaling te voorkomen, kan de algemene veiligheidscultuur binnen een bedrijf structureel verbeterd worden, wat uiteraard altijd ten goede komt van alle werknemers. Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie …meer lezen

Hoewel de meeste plaagdierbeheersers wel weten hoe ze om moeten gaan met gevaren, is het belangrijk om veiligheid continu te herhalen om ervoor te zorgen dat er te allen tijde een veilige werkplek aanwezig is. Tijdens deze nascholingsdag wordt ingegaan op basisveiligheid en de specifieke eisen waar je als plaagdierprofessional dagelijks mee te maken krijgt.

Let op: deze nascholing is geen VCA-cursus!

Op basis van het VCA programma komen volgende thema’s aan bod:

 • Arbeidsomstandigheden en milieu
 • Arbo in de praktijk (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • Gevaarlijke stoffen
 • Etikettering en Signalering
 • Elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werkplekeisen algemeen
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze nascholing wordt gegeven in samenwerking met Veiligheidsconcept MCM b.v.. Onze docente, Marianne Mulder, is directeur van Veiligheidsconcept MCM b.v., hoger veiligheidskundige en trainer/docent voor o.a. veiligheidsbewustzijnsprogramma’s en andere veiligheidsopleidingen.

De dag wordt afgesloten met een theoretisch examen dat afgenomen wordt door het RPMV en waarbij 2 dagdelen (25 punten) behaald kunnen worden voor het up-to-date houden van het Nederlands vakbekwaamheidsdiploma. 

Voor Belgische deelnemers zonder Nederlands vakbekwaamheidsdiploma bieden wij de mogelijkheid om een toets af te leggen en een certificaat van deelname te ontvangen.

DAGPROGRAMMA:

*incl. koffiepauze

INBEGREPEN:

NIET INBEGREPEN:

DEELNAMEKOST

300
00
ex. BTW
 • Deelnamekost per persoon
DATA & LOCATIES
Geen evenementen gevonden!