NASCHOLING IPM-KNAAGDIERBEHEERSING (TWEEDAAGSE)

Huidige status
Niet ingeschreven
Deelnamekost
€ 550
Nu starten?

Deze nascholing is bedoeld voor: 

A) Alle professionele plaagdierbeheersers in Nederland die hun BT-licentie vanaf 01/01/2017 hebben behaald (en daarbij automatisch getoetst zijn op IPM-Knaagdierbeheersing);
B) Diegenen die hun BT-licentie eerder dan 2017 behaald hebben, maar die apart een nascholing IPM-Knaagdierbeheersing met succes hebben afgerond;
C) Diegenen met een BT-licentie die geen nascholing IPM-Knaagdierbeheersing afgerond hebben en die IPM-Knaagdierbeheersing nog willen volgen
D) Diegenen die vanaf 01/01/2024 hun LBT-licentie hebben behaald en die als leerling bestrijdingstechnicus rodenticiden willen toepassen.

In alle gevallen is het belangrijk om na te gaan in je account van het exameninstituut of je de nodige aantekening al dan niet hebt. 

Tijdens deze tweedaagse nascholing komen alle topics aan bod zoals deze beschreven staan in het Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing (CIK). Wanneer beide examens positief worden afgesloten, krijg je hiervoor 4 dagdelen (50 punten) toegekend.

Doorheen de nascholing komt zowel binnen- als buitengebruik aan bod en worden theorie en praktijk afgewisseld. Tijdens het theoriegedeelte komen o.a. volgende onderwerpen aan bod:

 • Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing & Handboek IPM-Knaagdierbeheersing
 • Monitoringtechnieken, habitat management, niet-chemische en chemische bestrijdingsmethoden
 • Opstellen en uitvoeren van een Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI)
 • Opstellen en uitvoeren van een Plan van Aanpak (PvA) 
 • Beschrijving inhoud van theoretische en praktische inspectiebezoeken

Het praktische gedeelte van deze nascholing bestaat o.a. uit:

 • Het werken met digitale klapvallen
 • Het uitvoeren van een PRI en het opstellen van een PvA
 • Mondelinge communicatietechnieken
 • Uitwisselen van ervaringen
 • Toetsen van de verworven kennis door middel van Kahoot!-vragen

Beide dagen worden afgesloten met een theoretisch examen dat afgenomen wordt door het RPMV en waarbij 4 dagdelen (50 punten) behaald kunnen worden voor het up-to-date houden van het Nederlands vakbekwaamheidsdiploma. 

Voor Belgische deelnemers zonder Nederlands vakbekwaamheidsdiploma bieden wij de mogelijkheid om een toets af te leggen en een certificaat van deelname te ontvangen.

DAGPROGRAMMA:

*incl. koffiepauze

INBEGREPEN:

NIET INBEGREPEN:

DEELNAMEKOST

550 ex. BTW
 • Deelnamekost per persoon
DATA & LOCATIES
juni 2024
juli 2024
Geen evenementen gevonden!