INSECT DETERMINATIE

Met determinatietabellen bepalen we een plant- of diersoort

Determinatie is in de biologie het op naam brengen van een planten- of diersoort, dus bepalen tot welke soort een bepaald exemplaar behoort. Hiervoor wordt meestal gebruik gemaakt van determinatietabellen (of determinatiesleutels) aan de hand waarvan men door het beantwoorden van vragen over waarneembare kenmerken van het exemplaar naar een nieuwe vraag wordt geleid, tot er uiteindelijk nog maar één mogelijke soort over is.

Een correcte determinatie van een bepaalde plaagdiersoort is de eerste cruciale stap bij plaagdierbeheersing. Dat komt omdat het gehele plaagdierbeheersingsplan op de leefwijze en ontwikkeling van het plaagdier gebaseerd wordt. Een foutieve determinatie kan leiden tot miscommunicatie en een totaal verkeerde aanpak van een plaagdierprobleem, met financiële gevolgen én een ontevreden klant als gevolg. 

Er zijn ontelbaar veel soorten die elks hun eigen specifieke kenmerken en leefwijze hebben. Dat betekent dat het beheersen en/of bestrijden van een bepaalde specifieke soort altijd maatwerk is. Bovendien is het gebruik van biociden in veel gevallen niet aan de orde en soms zelfs ongewenst. Een correcte determinatie van de soort is dus cruciaal!

INSECT DETERMINATIE – DOCUMENT DOWNLOADEN